Via Marsala, rimozione tavelle

Via Marsala, rimozione tavelle

Rimozione tavelle rotte